Svinestald i Kjellerup

Svinestald i Kjellerup

Spærene til denne stal er udført uden mellemunderstøtning og har en bredde på 20,8 meter, en højde på 5,2 meter og dimensioneret til let tag. Spærene blev grundet deres størrelse leveret med en løs top der blev montere på byggepladsen.

Vindafstivning af tagkonstruktionen er udført med både gitterdragere og vindtrækbånd i tagfladen samt gitterdrager opskrammet i spærfoden til afstivning af loftskiven.

Stalden er opført af Kjargaardbyg. Se mere på: www.kjargaardbyg.dk