Svinestald i Bording

Svinestald i Bording

Spærene til denne stal er udført uden mellemunderstøtning de har et spænd på omkring 25 meter og en højde på 4,8 meter og er dimensioneret til let tag. Spærene blev til trods for deres størrelse leveret i et stykke, af hensyn til transporten på det danske vejnet, skete dette dog med følgebiler.

Vindafstivning af tagkonstruktionen er udført med både gitterdragere og vindtrækbånd i tagfladen samt gitterdrager opskrammet i spærfoden til afstivning af loftskiven.


Stalden er opført af Kjargaardbyg, se mere på: www.kjargaardbyg.dk