Timeglasformet faunapassage ved Silkeborg

Bueben

Buehoved

Støbeformen til buehovedet som er forbindelsen mellem buebenene og det ovenliggende dæk.   

Buespær

Ovenliggende støbeform

Unik udformet faunapassage

Som følge af en ny motorvejsforbindelse blev dyrehaven i Silkeborg skåret igennem. For at genetablerer forbindelsen mellem halvdelene, og dermed sikre dyrelivets passage, blev denne meget unikke faunapassage bygget.

Faunabroen er blandt nogle af de største der er bygget i Danmark, broen har et spænd på over 90 meter og en bredde i enderne  på 40 meter og midt på måler broen 20 meter.

 

  

Støbeprocessen

Støbeprocessen på denne bro er startet med støbning af buebenene og efterfølgende er de støbt sammen med buehovedet hvilket skaber den underliggende del af broen. 
Herefter kan arbejdet på den ovenliggende del af broen påbegyndes, alle buespær samt de oven liggende brospær monteres, og herefter er mere end 3600 m³ beton fyldt i formen for at skabe den resterende del af denne unikke bro.   

Gangbro