H-formet sommerhus

H-formet sommerhus

Tagkonstruktionen er udført som en plankespærs konstruktion med loft til kip. Taget kan udføres både med en let og en tung tagbeklædning. Spærene understøttes langs facade, på enten mur eller bjælke og i kip af bærende indervægge og bjælke. Spærkonstruktionen er udført med en bærende kel, hvilket gør det muligt at loftkonstruktionen føres med rundt i vinklen.
Ved at udføre tagkonstruktionen med plankespær, kan man skabe et stort lysindfald gennem vinduer i gavle og igennem ovenlysvinduer, hvilket giver en større rumfornemmelse og et moderne indtryk.

Sommerhuset er opført af Skanlux
Se mere på www.skanlux.dk