Valm

For at give en tagflade et mere eksklusivt og klassisk udseende, kan man vælge at afvalme taget.
Dette kan samtidig være med til at give hele huset et mere let udtryk.

Du kan se et eksempel på afvalmede tage ved at klikke her.

Valm, gitterkonstruktion

Tagfladerne på huse med afvalmede gavle mødes over en grat i hjørnerne.
Gavlene udføres med specielle udformet spær, valmspæret hvor grater og stikspær hviler af.

Valme udføres normalt med samme geometri som hovedspæret og
kan udføres fra 7° til 50°.
Spændvidden er afhængig af understøtningsforhold, taglast & taghældning.

Ved total højde over 3,6 meter & eller længde over 20 meter leveres spær delt. 

Hovedspær / Anfaldsspær

Hovedspæret / anfaldsspæret er det første hele spær der står i en valm.
Spæret udføres og udformes normalt som de andre hovedspær på huset.

Bærende valmbuk / Valmgitterspær

Specielt udformet spær, valmbukken er afkortet og tilpasset så grater og stikspær kan ligge af på denne.
Valmbukken er dimensioneret til at optage lasten fra grater og stikspær.

Valmspær

De yderste valmspær, er som de andre valmspær specielt tildannet.
De yderste valmspær fastgøres til stikspær / grater, hvor spærfoden i valmspæret ikke kan fastgøres direkte i stikspærets fodklods, skal spærfoden fastgøres til spærhovedet på stikspæret, eventuelt med en lægtestrop. 

Gratspær

Graterne er omdrejningspunktet for en valm konstruktionen, det er lags disse at tagfladerne drejer rundt.
Graterne fastgøres til hovedspær / anfaldsspær og understøttes på de bærende valmbukke samt ydervæg.     

Stikspær

Stikspærene danner gavlen i valmen.  
Stikspær placeres efter spærtegningerne og fastgøres til hovedspær / anfaldsspær, grater og understøttes på de bærende valmbukke samt ydervæg.