Vægrammer

Palsgaard Vægrammer er en skeletkonstruktion med åbninger til vinduer og døre, samt en plade påsat på én side, så de på pladsen let kan isoleres indefra.
Vægrammen er den bærende del i din vægkonstruktion, og kan anvendes ved både facadebelæædning i træ, og hvor der ønskes en skalmur.
Vægrammerne udføres i trædimensioner fra 45x95 mm til 45x295 mm, afhængig af de ønskede vægtykkelse og hvor vægrammen skal anvendes.
Modulerne samles og opstillet let på byggepladsen, og du kan derfor hurtigt få lukket byggeriet.

Ved mindre bygninger uden isoleringskrav som skure, garager m.m. kan der med fordel benyttes en mindre trædimension som 45x95 mm, hvor bygninger med høje isoleringskrav gerne kræver en større trædimension som eksempelvis 45x245 mm.

Palsgaard Spær kan tilbyde at dimensionere enkelte kritiske bygningsdele som remme, vinduesoverliggere, hårdt belastede lodpinde mv. Den overordnede stabilitet, forankring, energiberegning mv. skal din rådgiver klare.

Se eventuelt yderligere i vores brochure her.

Vægramme oversigt 3D Model

Vægrammerne er individuelt udført netop til dit byggeri, Denne konstruktion er udført med en trædimension på 45x195 mm.

Bygningens overordnet stabilitet udføres af rådgivende ingeniør på projektet, de store åbninger som i gavle og facadepartierne, kræver gerne en specifik dimensionering af remme og overliggere, samt de bærende lodposter der skal bære den overliggende tagkonstruktion og i et samarbejde med rådgiver og ud fra dennes beskrivelse udføres de ønskede vægrammer til byggeriet.

Ved total højde/bredde over 3,6 meter eller længde over 12 meter leveres vægrammerne delt.
  

Facade vægramme

En facade vægramme til beboelses bygninger, udføres efter den ønskes højde til byggeriet, som standard mellem 240 cm og 250 cm for at opnå tilstrækkelig lofthøjde.
Vægrammen udføres med åbninger for både døre og vinduer, og med lodposter placeret med en centerafstand på 600 mm. 

Ved total højde/bredde over 3,6 meter & eller længde over 12 meter leveres vægrammerne delt.

Gavl vægramme

En gavl vægramme til beboelses bygninger, udføres efter facadehøjden, og med en hældning/højde svarede til de spær der skal monteres på huset, her udført med 25°.
Vægrammen udføres med åbninger for både døre og vinduer, og med lodposter placeret med en centerafstand på 600 mm.

Vægrammer til gavle er som standard delt lodret og leveres i en max højde/bredde på 3,6 meter & eller længde over 12 meter

Gavl / Facade vægramme

Gavl/facade -ramme udført med store åbninger, hældning/højde svarede til de spær der skal monteres på huset, her udført med 25°.
Rem / overliggeren samt de bærende lodposter der skal bære den overliggende tagkonstruktion, kan på vægrammer som disse kræve individuel dimensionering.
Vægrammen udføres med åbninger for både døre og vinduer, og med lodposter placeret med en centerafstand på 600 mm. 

Ved total højde/bredde over 3,6 meter eller længde over 12 meter leveres vægrammerne delt.

Gavl / Facade vægramme

Gavl/facade -ramme udført med store åbninger, hældning/højde svarede til de spær der skal monteres på huset, her udført med 25°.
Rem / overliggeren samt de bærende lodposter der skal bære den overliggende tagkonstruktion, kan på vægrammer som disse kræve individuel dimensionering.
Vægrammen udføres med åbninger for både døre og vinduer, og med lodposter placeret med en centerafstand på 600 mm. 

Ved total højde/bredde over 3,6 meter eller længde over 12 meter leveres vægrammerne delt.