Specialspær

Specialspær er aktuelle, hvor særlige forhold og ønsker spiller ind. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor bygningsgeometri, ekstraordinære belastninger eller understøtningsforhold medfører, at ingen andre spærtyper kan anvendes.

Specialspær designes og dimensioneres ved hjælp af avancerede computerprogrammer. De vil som regel kunne leveres færdigsamlede, klar til opstilling.
Mulighederne er utallige.

 

 

Spær med indvendig bue.

Specielle spær.

Udformes efter de ønsker og krav der er til konstruktionen.
Spændvidde og trædimensioner er afhængig af taglast, hældning og understøtninger.

Gitterspær med delvis saks.

Udformes efter de ønsker og krav der er til konstruktionen.
Spændvidde og trædimensioner er afhængig af taglast, hældning og understøtninger.

Gitterspær med delvis skråloft

Udformes efter de ønsker og krav der er til konstruktionen.
Spændvidde og trædimensioner er afhængig af taglast, hældning og understøtninger.