Sammenbygninger / Kelparti

Sammenbygning af to tageflader bruges ved vinkel og sidebygninger.
Der er ved sammenbygninger af muligt at kombinerer forskellinge spærtyper, som eksepmelvis saksspær, gitterspær, halvspær m.m.

Sammenbygning af hanebåndsspær benyttes når hovedspæret skal bortskæres for gennemgang, dette kan eksempelvis være ved side og vinkelbygninger, kviste eller en fronspice.
Ved udvekslingen placeres under almindelige forhold, 1 stk. drager over hanebåndet i hver side, i de tilfælde hvor der er loft til kip, kan udvekslingen udføres med 1 kipdrager og bærende keler. 

Sammenbygningsskifter

Sammenbygningsspær

Sammenbygningsspær leveres med den hældning der passer til sammenbygningens hovedspær.
Standard taghældning fra 7° til 50°, og med en spændvidde op til 28 meter
Alle sammenbygningsspær leveres med smigskåret spærfod, en smig der svarer til hældningen på den underliggende tagflade.

Ved total højde over 3,6 meter & eller længde over 20 meter leveres spær delt.

3D tegninger af en sammenbygning