Plankespær

Plankespær eller bjælkespær af konstruktionstræ udføres i dimensioner op til 45x295 mm og kan med fordel anvendes ved spændvidder indtil 6,3 meter afhængig af taglast, hældning og bjælkeafstand. Ved større spændvidder kan gitterdragere med fordel anvendes.

Er der krav om en større højde på bjælkespæret for at overholde eventuelle isoleringskrav, er det muligt at udføre plankespæret som et sammensat plankespær.
Dette gøres i praksis ved at der med tandplader fastgøres 2 stykker spærtræ oven på hinanden, hvorved højden kan øges op til 580 mm.

 

 

Plankespær - Type PS1

Standard taghældning fra 1,5° til 50°
Trædimension op til 45x295 mm
Afhængig af taglast & hældning er spændvidde op til 6,3 meter.

Plankespær, sammensat - Type PSS1

Standard taghældning fra 1,5° til 50°
Trædimension, 2 stk. sammensatte spærplanker fra 45x315 mm op til 45x580 mm
Afhængig af taglast & hældning er spændvidde op til 8,5 meter.

Plankespær, momentstiv kip - Type PSM1

Plankespær med momentstiv kipsamling.
Standard taghældning fra 1,5° til 50°
Spændvidden er afhængig af taglast & hældning.
Ved en reduceret spærafstand kan spændvidden være op til 6 Meter.