Manzardspær

Manzardspær benyttes som et godt alternativ til både hanebåndsspær og trempelspær.
Her kan man opnå en større udnyttelse af tagrummet, hvilket er attraktivt ved en mindre husbredde samt ved renovering af tagboliger.

Manzardspær kan som hanebåndsspæret leveres med spærfod der er en del af bjælkelaget, eller uden spærfod til montage på bærende betondæk eller bjælkelagskonstruktion.
Spændvidden på et Manzardspær med spærfod er normalt op til 12 Meter, men afhænger af placeringen af mellemunderstøtninger, taglasten og hældningen.

Manzardspær med spærfod skal mellemunderstøttes, enten på en bærende væg eller bjælke.
Det anbefales grundet dimensioneringen, at afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget ikke overstiger 5-6 meter.

 

 

Manzardspær - Type MZF1

Manzardspær med gennemgående spærhoved der danner det skrå udhæng.

Spæret/mellembjælkens dimensioner og spændvidde, er afhængig af understøtningsforhold, taglast og hældning.Spændvidde på manzardspær/mellembjælker er normalt fra
6 til 12 Meter.

Manzardspær med spærfod skal mellemunderstøttes, enten på en bærende væg eller bjælke. Det anbefales grundet dimensioneringen, at afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget ikke overstiger
5-6 meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.

Manzardspær - Type MZF2

Manzardspær med gennemgående spærfod, anvendes hvor man ønsker vandret udhæng eller gesims på facademuren.

Spæret/mellembjælkens dimensioner og spændvidde, er afhængig af understøtningsforhold, taglast og hældning. 
Spændvidde på hanebåndsspær/mellembjælker er normalt fra 6 til 12 Meter.

Manzardspær med spærfod skal mellemunderstøttes, enten på en bærende væg eller bjælke. Det anbefales grundet dimensioneringen, at afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget ikke overstiger
5-6 meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.

Manzardspær - Type MZ1

Manzardspær spærfod, og monteres på bærende betondæk eller bjælkelags konstruktion.
Spærhovedet er gennemgående og danner et skråt udhæng.

Dimensioner og spændvidde afhængig af placeringen af understøtninger, taglast og hældning.
Spærets spændvidde er normalt fra 6 til 12 Meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt

Manzardspær - Type MZ2

Manzardspær uden spærfod, og monteres på bærende betondæk eller bjælkelags konstruktion.
Spæret er udført uden udhæng og anvendes hvor der ikke ønskes udhæng som ved facader med gesims.

Dimensioner og spændvidde afhængig af placeringen af understøtninger, taglast og hældning.
Spærets spændvidde er normalt fra 6 til 12 Meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.