Hanebåndsspær

Hanebåndsspæret fremstilles normalt med en taghældning fra 30° til 60° og anvendes hvor der ønskes et udnyttet tagrum. Hanebåndsspæret kan produceres med spærfod, der er en del af bjælkelaget eller uden spærfod, hvor spæret i stedet for monteres på et bærende betondæk.

Spændvidden på et hanebåndsspæret med spærfod er normalt op til 14 Meter, men afhænger af placeringen af mellemunderstøtninger, taglasten og hældningen.
Hanebåndsspær med spærfod skal mellemunderstøttes, enten på en bærende væg eller bjælke.
Det anbefales grundet dimensioneringen, at afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget ikke overstiger 5-6 meter.

Der er ingen faste standarder for højden på skunkstolpen samt højdeplaceringen af hanebåndet. Dette kan derfor varierer og i de fleste tilfælde placeres efter ønske, i nogle tilfælde helt undværes.
Der er jævnligt ønske om synligt hanebånd, her skal man være opmærksom på hvis hanebåndet indgår som en bærende del af konstruktionen skal det brandbeskyttes, alternativt kan man få konstruktionen dimensioneret så hanebåndet kan være synligt.

Hanebåndsspæret kan udføres med enten gennemgående spærhoveder, hvor spærhovedet danner et skråt udhæng, eller med en gennemgående spærfod, hvor denne danner et vandret udhæng, også kaldet et kasse spær.Hanebåndsspær, skråt udhæng - Type A2

Hanebåndsspær med gennemgående spærhoved der danner det skrå udhæng.

Spæret/mellembjælkens dimensioner og spændvidde, er afhængig af understøtningsforhold, taglast og hældning.
Spændvidde på hanebåndsspær/mellembjælker er normalt fra 6 til 12 Meter.

Hanebåndsspær med spærfod skal mellemunderstøttes, enten på en bærende væg eller bjælke. Det anbefales grundet dimensioneringen, at afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget ikke overstiger 5-6 meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.

 

 

Kasse hanebåndsspær - Type A2

Hanebåndsspær med gennemgående spærfod, anvendes hvor man ønsker vandret udhæng eller gesims på facademuren.

Spæret/mellembjælkens dimensioner og spændvidde, er afhængig af understøtningsforhold, taglast og hældning. 
Spændvidde på hanebåndsspær/mellembjælker er normalt fra 6 til 12 Meter.

Hanebåndsspær med spærfod skal mellemunderstøttes, enten på en bærende væg eller bjælke. Det anbefales grundet dimensioneringen, at afstanden mellem understøtningerne på bjælkelaget ikke overstiger 5-6 meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.

 

 

Hanebåndsspær uden spærfod - Type A5

Hanebåndsspær uden spærfod, og monteres på bærende betondæk eller bjælkelags konstruktion.
Spærhovedet er gennemgående og danner et skråt udhæng.

Dimensioner og spændvidde afhængig af placeringen af understøtninger, taglast og hældning.
Spærets spændvidde er normalt fra 6 til 12 Meter.
Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.

 

 

Hanebåndsspær uden spærfod - Type A5

Hanebåndsspær uden spærfod, og monteres på bærende betondæk eller bjælkelags konstruktion.
Spæret er udført uden udhæng og anvendes hvor der ikke ønskes udhæng som ved facader med gesims.

Dimensioner og spændvidde afhængig af placeringen af understøtninger, taglast og hældning.
Spærets spændvidde er normalt fra 6 til 12 Meter.
Ved total højde over 3,6 meter leveres spæret delt.