Halvspær

Halvspær fremstilles normalt med en taghældning fra 10° til 50° og anvendes, hvor der skal være fri spændvidde op til ca. 20 Meter.
Hvis spæret mellemunderstøttes kan spændvidden dog øges og/eller hældningen mindskes. Spændvidden afhænger dog af taglasten og hældningen.

Halvspæret kan grundet sine egenskaber med fordel anvendes ved byggerier, hvor der ønskes en ensidig taghældning, i kombination med større frie områder.
Det benyttes til alt fra den private bolig, til kontorbygninger og skoler.
Halvspær giver god fleksibilitet for installationer/rørgennemføring i loftrummet, mulighed for at udføre en kraftig varmeisolering og samtidig have et ventileret loftrum.

Halvspæret kan udføres med enten gennemgående spærhoveder, hvor spærhovedet danner et skråt udhæng, også kaldet et H-Spær, eller med en gennemgående spærfod, hvor denne danner et vandret udhæng, også kaldet et HK-Spær.

 

 

Halvspær - Type H0

Standard taghældning fra 10° til 50°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til
4 Meter.

Halvspær - Type H2

Standard taghældning fra 10° til 40°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til 
7 Meter.
Ved total højde over 3,6 meter leveres spær delt.

Halvspær - Type H4

Standard taghældning fra 10° til 40°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til 12 Meter.

Ved total højde over 3,6 meter leveres spær delt.

Halvspær med skrå spærfod - Type HS

Halve gitterspær kan også udføres med skrå spærfod.
Vinkelforskellen kan udføres ned til 10°, eksempelvis 20° taghældning/10° lofthældning.

Spændvidde er afhængig af hældning og taglasten.

Kasse Halvspær - Type HK

HK-Spær, eller kasse halvspær, er opbygget som et standard gitterspær, dog er spærfoden på denne type gennemgående, og danner dermed udhænget.
K-spæret benyttes også, hvor man ønsker en tagfodsløsning med gesims.