Gitterspær

Gitterspær eller trekantspær fremstilles normalt med en taghældning fra 7° til 50° og anvendes, hvor der skal være fri spændvidde op til ca. 28 Meter. Hvis spæret mellemunderstøttes kan spændvidden dog øges.
Spændvidde afhænger dog af taglasten og hældningen.

Gitterspæret kan grundet sine egenskaber, med fordel anvendes ved byggerier hvor der ønskes store frie områder eller mulighed for fleksibel indretning som haller, stalde og skoler.

Spæret giver god fleksibilitet for tekniske installationer samt rørgennemføring i loftrummet, mulighed for at udføre en kraftig varmeisolering, og samtidig have et ventileret loftrum.
 
Spæret kan udføres med enten gennemgående spærhoveder, hvor spærhovedet danner et skråt udhæng, også kaldet et T-Spær, eller med en gennemgående spærfod, hvor denne danner et vandret udhæng, også kaldet et K-Spær.

Gitterspær - Type T0

Standard taghældning fra 7° til 50°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til
4 meter.

Gitterspær - Type T10

Standard taghældning fra 7° til 50°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til
6 Meter.

Gitterspær - Type T15

Standard taghældning fra 7° til 50°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til
8 Meter.
Ved total højde over 3,6 meter leveres spær delt.

Gitterspær - Type T20

Standard taghældning fra 7° til 50°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til 12 Meter. 
Ved total højde over 3,6 meter leveres spær delt.

Gitterspær - Type T40

Standard taghældning fra 7° til 40°
Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til 16 Meter.
Ved total højde over 3,6 meter og eller længde over
20 meter leveres spær delt.

Gitterspær - Type T60

Standard taghældning fra 15° til 30°
Afhængig af taglast & hældning er spændvidde op til 28 Meter frit spænd.
Ved total højde over 3,6 meter og eller længde over
20 meter leveres spær delt.

Fritrumsspær

Afhængig af taglast og hældning er spændvidde op til 12 Meter. Størrelsen af fritrum kan medføre at spær skal mellemunderstøttes, og eventuelt udføres med tværafstivet hanebånd. Fritrumsspær er dimensioneret med ekstra nyttelast på spærfoden, som giver plads til pulterrum eller hems.

Kasse gitterspær

K-Spær, eller kasse spær, er opbygget som et standard gitterspær, dog er spærfoden på denne type gennemgående, og danner dermed udhænget.
K-spær benyttes også hvor man ønsker en tagfodsløsning med gesims. 

Trempel gitterspær

Trempel gitterspær er, som navnet antyder, et gitterspær der er opbygget med en trempel.
Denne spærtype benyttes, hvor man ønsker en høj facademur og samtidig vil have gitterspærets egenskaber for kraftig varmeisolering, samt plads til tekniske installationer og rørføring.