Gitterdragere

Gitterdragere fremstilles normalt med en taghældning fra 1,5° til 50° og anvendes hvor der skal være fri spænd op til ca. 20 Meter. 
Spændvidde afhænger af taglasten, hældningen og en eventuelt højdebegrænsning på gitterdrageren.

Gitterdragerens udformning udføres ud fra de ønsker og krav der må være til tagkonstruktionen.
Trædimensioner og placering af diagonaler udføres i henhold til dimensioneringen af gitterdrageren.

Gitterdragere kan med fordel anvendes hvor man ønsker en fladtags løsning men samtidig har brug for god fleksibilitet til installationer samt rørgennemføring i loftrummet.
Gitterdragere giver desuden mulighed for at udføre en kraftig varmeisolering i et ventileret loftrum.

Gitterdrageren anvendes også som vindgitterdrager eller som en montagegitterdrager. 
En vindgitterdrager er en del af det vindafstivende system til tagkonstruktionen, og er dimensioneret til at modtage og overfører vindlaster til andre dele af konstruktionen.
En montagegitterdrager anvendes hvor man ønsker en stabilt udgangspunkt for nem montage af tagkonstruktionen.

 

 

Gitterdrager - Type G1

Gitterdragerens udformning udføres ud fra de ønsker og krav der må være til tagkonstruktionen.
Trædimensioner og placering af diagonaler udføres i henhold til dimensioneringen af spæret. 

Hvor denne type anvendes som vindgitterdrager, skal laster oplyses for korrekt dimensionering.


 

Gitterdrager med fald - Type G2

Gitterdrager med indbygget fald udformes ud fra de ønsker og krav der må være til tagkonstruktion.
Trædimensioner og placering af diagonaler udføres i henhold til dimensioneringen af spæret.
Anbefalet taghældning minimum 1/40 ca. 1,5° Spændvidden er afhængig af understøtningsforhold, taglast & hældning.

 

 

Gitterdrager med fald - Type G2-1

Gitterdrager udføres som model G2, dog med forhøjet trempel i forkant.
Denne kan benyttes til opbygning af opkant ved murkrone. Ofte monteres udhængsklods herpå.

 

 

Skrå gitterdrager - Type G3

Den skrå gitterdrager anvendes hvor man ønsker egenskaberne fra plankespæret, men fleksibiliteten fra gitterspæret. Spæret udformes ud fra de ønsker og krav der må være til tagkonstruktionen.
Trædimensioner og placering af diagonaler udføres i henhold til dimensioneringen af spæret. 
spændvidden er afhængig af understøtningsforhold, taglast & hældning.