Bro & støbeforskalling

Spærene anvendes ved støbning af betondæk for eksempelvis broer, og fungerer som understøtning for støbeforskalling.

Spærene er normalt sagsspecifikke, belastning, spændvidde, centerafstand og understøtningsforhold varierer mellem sagerne, og spæret bliver derfor individuel udformet til den specifikke sag.

Se eventuelt færdige resultater her.

 

 

Støbeforskalling til bro

Brospæret er udformet efter den ønskede geometri og danner underlag for støbeforskallingen, spæret er dimensioneret til at kunne modstå trykket fra betonen under støbeprocessen.

Støbeforskalling til bro

Specielt udformet brospæret efter den ønskede geometri og danner underlag for støbeforskallingen.
Dette brospær er i venstre side samtidig forberedt for gangbro og rækværk til arbejderne på broen.

Dette brospær er støbt af 2 omgange, dette for at få støbt et hul i dækkonstruktionen til kabler m.m. Spæret er dimensioneret til at kunne modstå trykket fra betonen under støbeprocessen.

 

 

Støbeforskalling til vægge

Spæret er udformet efter den ønskede geometri og danner underlag for støbeforskallingen, spæret er dimensioneret til at kunne modstå trykket fra betonen under støbeprocessen.