Retningslinjer vedr. opmåling.

Bestilling af opmåling til dit byggeri. For at sikre, at opmålingen skal forløbe tilfredsstillende for alle parter skal følgende forhold iagttages: 
Palsgaard Spær kan i visse tilfælde yde hjælp til opmåling af en eksisterende spærkonstruktion. Vi yder en faglig kompetence og en viden om, hvilke mål der skal bruges for at fremstille nye spær med en geometri svarende til eksisterende spær.   

Hvis der findes tegninger/grundplan/snit af bygningen, skal disse sendes til os inden opmålingen.Der skal være foretaget nødvendig nedbrydning af eksisterende tagkonstruktion og eventuelt murværk, så det er muligt at måle på de eksisterende spær.

Byggepladsen skal være indrettet iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger - specielt mht. stilladser, afspærring og adgangsveje. Vi medbringer udstyr til opmåling men har ingen stiger, lys osv. med.

Der skal ved opmålingen være en ansvarshavende person på pladsen som kender til konstruktionens planlagte/ønskede opbygning og udseende.

Den ansvarshavende person skal desuden være behjælpelig med de praktiske forhold ved selve opmålingen, og denne person skal samtidig godkende de mål der fremkommer af opmålingen.

Det skal ved sammenbygning med eksisterende spær forventes, at der må påregnes opretning/tilpasning på pladsen, da der kan være deformationer og unøjagtigheder i de eksisterende spær, som det ikke er muligt at tage hensyn til i de nye spær.

Efter opmålingen sendes tegninger til godkendelse, hvor mål, specifikation af antal osv. skal kontrolleres og godkendes af den ansvarshavende, inden spærene vil blive produceret.

Opmålingsskemaer

T-Gitterspær med udhæng

T-Udhæng type 1 & 2

T-Udhæng type 3 & 4

K-Gitterspær uden udhæng

Udhængstype 5 & 6

Udhængstype 7 & 8

T-Hanebåndsspær med udhæng

T-Udhæng type 1 & 2

T-Udhæng type 3 & 4

K-Hanebåndsspær uden udhæng

Udhængstype 5 & 6

Udhængstype 7 & 8