Steen Mortensen
Support- og projektchef
Mob. +45 30614024
Dir. +45 58580004
smo@palsgaardspaer.dk